Przedmiot(y): 0
Kwota: 0,00 zł
Pokaż koszyk »
wydruki wielkoformatowe
Next
»
Next
wydruki wielkoformatowe
wydruki wielkoformatowe

Regulamin

 

Regulamin Serwisu  wydrukiXXL.pl
 
1 § Warunki ogólne.
1. Właścicielem wielkoformatowej drukarni on-line wydrukiXXL.pl  -  serwisu wydrukiXXL.pl jest Grupa LP z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Strażacka 34 B, NIP 813-332-90-45 zwanym dalej jako „Administrator” lub „Administrator Serwisu”.
2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy pod adresem http://www.wydrukixxl.pl
 
2 § Warunki korzystania z serwisu.
1. Niniejszy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Grupa LP z siedzibą w Rzeszowie a Klientem korzystającym z Serwisu w tym również zamawiających u nas z pominięciem sklepu internetowego.
2. Korzystać z serwisu mogą Klienci, którzy zarejestrowali się w Serwisie i otrzymali swoje indywidualne hasło. Rejestracja konta Klienta w serwisie jest jednoznaczna z zapoznaniem się z treścią regulaminu i jego akceptacją.
3. Likwidacja konta Klienta może nastąpić w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta regulaminu oraz na wyraźną prośbę Klienta.
4. Administrator Serwisu zobowiązuję się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do kontaktów potrzebnych podczas wykonywania zleceń, rozliczania opłat za realizowane zlecenia, dostaw pod wskazany adres, informowania Państwa o ważnych zmianach w ofercie, a także działań marketingowych zgodnych z obowiązującym prawem.(Ust. z dn 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z obowiązującymi zmianami.)Klient akceptując Regulamin zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
5. Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
 
3 § Zamówienia.
1. Składać zamówienia w serwisie mogą tylko zarejestrowani klienci lub osoby które wypełniają formularz zamówienia i dokonują płatności on-line.
2. Proces zamówienia składa się z następujących etapów:
- wybór produktu, określenie jego szczegółowej charakterystyki, dodanie go do koszyka,
- otwarcie koszyka – wybór adresu wysyłki,
- wybór metody wysyłki,
- metoda płatności - przelew lub płatność systemem Dotpay.pl
- potwierdzenie złożenia zamówienia,
- płatność – w przypadku zapłaty przez Dotpay.pl wyświetli się możliwość przejścia do strony Dotpay.pl.
3. załączenie pliku
4. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Klient otrzymuję informację e-mailową o zamówieniu.
5. Po otrzymaniu płatności oraz weryfikacji plików zlecenie zostanie przekazane do realizacji, status zamówienia zostanie zmieniony na „w realizacji”.
6. Czas realizacji zamówień jest liczony od momentu zmiany statusu zamówienia na „w realizacji”.
7. Zamówienia można składać 24h na dobę, 365 dni w roku.
8. Terminy realizacji zamówień są przypisane poszczególnym produktom.
9. Czas realizacji wyrażony jest w dniach roboczych. Dniem roboczym określa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
10. W czas realizacji zlecenia nie wlicza się czasu przesyłki produktu do Klienta, który przeważnie wynosi 1-2 dni robocze.
11. W przypadku złożenia zamówienia w jednym zleceniu na kilka produktów termin realizacji całego zlecenia jest określony przez zamówienie o najdłuższym terminie realizacji.
12. Termin realizacji zamówienia/zamówień mogą być niedotrzymane ze strony Grupa LP  w przypadku wystąpienia siły wyższej np. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria. W takim przypadku klient zostanie poinformowany najpóźniej w dniu maksymalnego realizacji zamówienia.
 
4 § Materiały do druku.
1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały przesłane do druku. Administrator zastrzega możliwość odmowy drukowania materiałów zawierających treści niezgodne z prawem.
2. Materiały do druku przesłane przez Klienta są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją - Przygotowanie Plików.
3. W przypadku nieprawidłowo przygotowanych materiałów do druku, Klient zostanie poinformowany o konieczności poprawieniu materiałów.
4. Przesłane przez Klienta pliki uszkodzone – to jest takie, które się nie otwierają, nie dają się zaimportować, zawierają wirusy lub są zapisane w niewłaściwym formacie będą usuwane. Po wykryciu uszkodzonych plików Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany drogą e-mailową.
5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Administratora w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz próbek możliwości technicznych Administratora.
 
5 § Odpowiedzialność.
1. Administrator Serwisu wydrukiXXL.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruki błędnie przygotowane pod względem treści,
- wydruki błędnie przygotowane technicznie i/lub treściowe a zaakceptowane przez Klienta,
- jakość i terminowość przesyłek kurierskich,
- terminowość przesyłania środków z banku Klienta do systemu Dotpay.pl
 
6 § Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące usług i produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich dostarczenia.
2. Zgłaszać reklamację należy na adres e-mail reklamacje@wydrukixxl.pl
W zgłoszeniu należy podać nr zamówienia oraz dokładny opis niezgodności.
3. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 7 dni od zgłoszenia.
4. Reklamacje jakości druku będą rozpatrywane negatywnie w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu.
5. Reklamacje wynikające z przesunięć rozmiarów lub brytów wydruków do + / - 5% nie będą rozpatrywane.
6. Reklamacje uszkodzonych przesyłek muszą być zgłaszane w chwili odbioru towaru od kuriera. Należy sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera i powiadomić o tym Administratora.
 
7 § Właściwość sądu.
1. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu jak i zrealizowanych za jego pośrednictwem zakupów towarów i usług rozstrzygane będą przez Sąd miejscowy właściwy dla Grupa LP z siedzibą w Rzeszowie

8 § Zmiany Regulaminu.
 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2010 roku.
2. Grupa LP z siedzibą w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu o czym powiadomi na stronie głównej Serwisu.
 

 

wydruki wielkoformatowe